Våra populära plansiloblock klarar packningsmakiner på upp till 20 ton. Stöden är armerade för att klara tryck från båda håll, därför skiljer sig inte plansiloblocken till ytterväggar och mellanväggar sig åt.
Detta  kombinerat med ”hörnstödet” gör att silon kan byggas ut åt valfritt håll. Stöden placeras på grusad bädd enligt anvisning och behöver därför inte grävas ned. Gjutningen av plattan sker endast invändigt i facket och utvändigt behövs bara motfyllnad på minst 800 mm för frostskydd.