T-stöd 2500, 3000 och 4000 används likt L-stöden till släntstöd, planlagring o.s.v. Utförandet vid hörn är liknande det på L-stöd.

T-Stöd 2500 20kN

T-stöd 3000 20kN

T-stöd 4000 20kN