Trappsteg

Trappstegen är lösa block med mått Höjd 150 mm, Djup 350 mm, där Du själv väljer bredd mellan 1000-3000 mm.