Telefonproblem åtgärdat

Nu är våra telefoner nåbara igen.