Mässåret 2015 börjar snart…..

I år kommer Vinninga Cementvarufabrik ställa ut på följande mässor:

MaskinExpo 28-30 maj på STOXA, Arlanda. www.maskinexpo.se

Borgeby Fältdagar 24-25 juni i Borgeby, Bjärred. www.borgebyfaltdagar.se

Elmia Djur och Inomgård 2015 21-24 oktober på Elmia, Jönköping. www.elmia.se/lantbrukinomgard