Nyhet 2017

Vi sparkar igång 2017 med att leverera en nyhet som varit efterfrågad på bland annat mässor.

Våra populära foderkrubbor har fått modelltillökning. Den nya krubban blir större än de tidigare två och har ett totaldjup på 1700 mm. Kolla gärna produktbladet under produkter här på hemsidan.

Denna krubba kommer från och med nu heta Foderkrubba Stor och innebär även ett namnbyte på den krubba som tidigare hette Stor. Den kallas numera Foderkrubba Mellan.