Historik

Familjeföretaget Vinninga Cement AB startades 1937 av Eric Öhman och Sven Wahlqvist. Fram till 2006 har det sedan varit i familjen Öhmans ägo. 2006 såldes företaget av Alf Öhman till Anders Holgersson. Produktionen har genom årens lopp förändrats från att i början varit inriktad på tillverkning av rör till täckdikning av åkermark. Under 1950-talet började tillverkning av betonghålsten. I mitten av 1960-talet kom Lättklinkerblock att introduceras på den svenska marknaden. I samband med detta blev företaget ett av de första i Sverige att producera dessa block.

Produktkvalitet
Leveranssäkerhet
Engagemang

Sedan 2006 har produktionen förändrats ganska mycket. Tillverkningen av Lättklinkerblock har idag avslutats och produkten har tagits bort ur sortimentet. Brunnsrör är fortfarande i produktion, men numera tillverkas också L-stöd, T-stöd, väggelement, sockelelement, plintar och balkar mm. Vi har som målsättning att utveckla och producera produkter för lantbruks-, entreprenad- och byggsektorn.

Några av gubbarna

Personalstyrkan har ökat från 4 anställda 2006 till att idag vara omkring 40. För att få Ert förtroende är hörnstenarna i vår policy: Det viktigaste hjälpmedlen för att uppnå god kvalitet är våra certifikat och vår kompetenta personal. Våra leveranser sköts av ett nät av kompletta transportföretag som kan erbjuda flera alternativ för att tillgodose våra kunders behov. Ett engagemang från vår personal som innebär att våra kunder får korta handläggningstider vid lämnande av offerter och snabba svar vid förfrågningar rörande produktion och leveranser.

Från och med mitten av December 2017 är Vinninga Cementvarufabrik AB i betongvaruleverantören S:t Eriks ägo.