Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

 

Grundläggande principer

Vinninga Cementvarufabrik AB förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

För att Du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Vinninga Cementvarufabrik AB erbjuder Dig möjlighet att via vår webbplats göra förfrågningar eller registrera Dig för att ta del av olika typer av material.

På vår webbplats får vi information om Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering.
Vi får också information om affärstransaktionen och om Din betalning.

Genom Din beställning av produkter blir Du kund hos Vinninga Cementvarufabrik AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som Du själv har lämnat och information om Din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Vinninga Cementvarufabrik ABs varor och tjänster.

För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med Dig ber vi Dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra Dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande.

Vinninga Cementvarufabrik AB kommer att behålla Dina uppgifter så länge Du är kund eller leverantör hos företaget, samt i ytterligare 24 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Behandlingen av Dina personuppgifter i Vinninga Cementvarufabriks kund- och leverantördatabas sker med stöd av avtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av Dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till Dig baserat på Dina köp.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Cookies

Vinninga Cementvarufabrik AB skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder granskas i en årlig revision av en extern revisionsbyrå.

Användning av informationen

Vinninga Cementvarufabrik AB hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge Dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt.

Vi kan också komma att kontakta Dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring.
Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att Dina uppgifter används för direkt marknadsföring.

Vinninga Cementvarufabrik AB kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.

Vinninga Cementvarufabrik AB utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Rättelse och insyn

Vinninga Cementvarufabrik AB strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig.

Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel: 0510 – 505 00
E-postadress: info@vinningacement.se

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att eventuella länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.