L-stöd

Användningsområden

Att använda sig av L-stöd är mycket populärt i många sammanhang. På offentliga platser har det varit vanligt länge eftersom det går att bygga upp hela sektioner snabbt vilket skapar en robust och stabil vägg. I privatpersoners trädgårdar växer L-stöd i popularitet då de skapar en fin och hållbar betongmur.

När är L-stöd det bästa valet?

Om du planerar att terrassera marken och skapa upphöjningar eller nivåskillnader, då blir L-stöd ditt bästa val. Med L-stöd kan du skapa en stark, stabil kant som tål det intensiva tryck som kommer från upphöjningen. Dessutom ger de en estetiskt tilltalande murkant.

L-stöd kan vara ett utmärkt alternativ till traditionellt murade eller staplade stenmurar, eller till och med till en gjuten betongmur.

L-stödets användningsområden är i princip obegränsade, men här är några exempel på situationer där du kan dra nytta av L-stöd:

  • Jämna ut höjdskillnader på tomter
  • Förstärkning av poolkonstruktioner
  • Garageuppfarter
  • Parkeringsplatser
  • Utjämning av markhöjder genom terrassering
  • Skapa konstruktion runt gödselplattor för lantbruket
  • Skapa fickor för sand/jord.

Varför är L-stöd så viktiga?

L-stöd är ovärderliga när det gäller att erbjuda en stark och stabil struktur. Deras unika design gör att de kan bära tunga laster och motstå de påfrestningar som följer med dagligt bruk och extrema väderförhållanden.

Hur väljer du rätt L-stöd?

Valet av rätt L-stöd kan bero på en mängd olika faktorer, som projektets storlek, vilka material som används och vad L-stödet ska användas till.

Oavsett om du är en yrkesman inom byggbranschen eller en trädgårdsarkitekt, är L-stöd ett oumbärligt verktyg som kan öka kvaliteten och hållbarheten i ditt projekt. Genom att välja rätt L-stöd kan du säkerställa att ditt byggprojekt får den extra styrka och stabilitet som krävs.

Olika modeller av L-stöd

Vi tillverkar L-stöd i betong i två olika klassningar av tryckhållfasthet: 4 och 20 kN. Tryckhållfasthet avgör hur mycket tryck som L-stöden klarar av att stå emot. Alla våra L-stöd är 2000 mm i längd och varierar från 300 mm i höjd till 2000 mm som högst. Önskar du kortare längder kan vi anpassa och skapa en så kallad passbit. Som standard tillverkas L-stöden med stockad yta men du kan välja att få de med borstad eller stålad yta. L-stöd placeras på plan mark med foten inåt där det sedan fylls på med massor av exempelvis grus.