Plansiloblock

Vi tillverkar plansiloblock på upp till 20 ton som är armerade för att klara av högt tryck från båda håll. Våra plansiloblock kan kombineras med hörnstöd som gör det möjligt att bygga ut silon åt valfritt håll allt eftersom behovet ökar. Samtliga plansilo från Vinninga Cement följer Svensk Standard SS 961010:2014 och håller alltid en mycket hög kvalitet.

Placering av plansiloblock

Många modeller av plansilo kräver att de grävs ner en bit vilket skapar ett extra moment, men inte vid köp av plansiloblock från oss. Placera blocken direkt på en grusad bädd efter anvisning och de kommer att stå stadigt år efter år. Gjutning av platta krävs endast invändigt i facket och önskar ni frostskydds bör det utvändigt finnas en motfyllnad på minst 800 mm som ett skyddande lager. Vi säljer plansiloblock som har en höjd på 3000 mm och 4000 mm. Det går bra att i efterhand komplettera med fler plansiloblock och bygga ut silon i alla riktningar om behovet av mer yta uppstår.

Låga underhållskostnader

En plansilo tillverkas för att klara av de tuffa förhållanden som är i en silo och är ett alternativ som kräver relativt lite underhåll. En plansilo är ett väldigt kostnadseffektivt alternativ jämfört med exempelvis rundbalar och är dessutom mer miljövänligt. Att använda en plansilo är något som gjorts under lång tid, det är en väldigt enkel och beprövad teknik vilken ger låga driftkostnader över tid. Metoden minskar också risken väsentligt att det ska uppstå lagringsskador från skadedjur.