Skalblock är en typ av betongblock avsedda för murar med stor påkänning. Erforderlig armering inlägges i förskott, varefter betong av lämplig kvalitet och konsistens ifylles. Betongen bör lägst vara av kvalitet C30/37. De vanligaste användningsområdena är kanter på gödselstäder, laguner och plansilos.

Där särskild stor hållfasthet fordras på väggkonstruktioner bör första blockraden sättas i den ännu ej stelnade betongplattan. Den vertikala armeringen stoppas samtidigt ned i betongen.

Armeringsåtgång per kvmMurhöjd 1.4 mMurhöjd 2 m
Horisontell armering
B500BT 10 mm
ca 10 lpm/kvm
ca 6,6 kg/kvm
ca 10 lpm/kvm
ca 6,6 kg/kvm
Vertikal armering
B500BT 12 mm
ca 9,8 lpm/kvm
ca 8,9 kg/kvm
ca 14,4 lpm/kvm
ca 13,5 kg/kvm
Åtgång betong per kvm 15cm Skalblock ca 70 liter.
Vikt per st: 18 kg.
Antal block per pall: 72
Åtgång betong per kvm 19 cm Skalblock ca 100 liter.
Vikt per st: 20kg.
Antal block per pall: 60
Åtgång betong per kvm 25 cm Skalblock ca 130 liter.
Vikt per st: 23 kg.
Antal block per pall: 48