Trafikhinder

Trafikhinder används med fördel till att avgränsa vid cykel- och gångbanor, parkeringar och som skylthållare för att t.ex hindra obehörig trafik.

LängdBreddHöjdVikt
1000 mm400 mm480 mm250 kg