Trekammar​brunn

Hur fungerar en trekammarbrunn?

En trekammarbrunn består av tre kammare precis som namnet antyder. Trekammarbrunn är en slamavskiljare som fångar upp slam i sina kammare och låter vatten rinna vidare. Det förhindrar att slammet tar sig vidare ut i marken och naturen, istället behöver slammet avlägsnas ur trekammarbrunnen med jämna mellanrum av en slambil. Viktigt och veta är att det krävs ytterligare reningssteg efter en trekammarbrunn för att uppfylla Naturvårdsverkets krav på rening, exempelvis en infiltrationsbädd. Val av rening baseras på vilken marktyp det på platsen där trekammarbrunnen ska anläggas.  

Storlek på trekammarbrunn

Utgå ifrån hushållet storlek vid köp av en trekammarbrunn i betong. En för liten brunn kommer innebära att systemet snabbt blir fullt och oftare kommer att behöva tömmas. Finns det en befintlig trekammarbrunn på tomten som är för liten går det att byta ut till en större modell vid behov.

Fördelar med trekammarbrunnen

  • Litet grävdjup
  • Helgjuten bottendel – snabb och enkel montering
  • Behöver ej förankras – återfyll med befintligt material
  • God insyn i brunnen vid inspektion
  • In– och utlopp är färdigborrade samt T-rör medföljer till utloppet
  • Brunnen är godkänd av SITAC

Lågbyggd Trekammarbrunn, 2000 liter

2 m³ Trekammarbrunn i stålfiberbetong. Trekammarbrunnen är avsedd för BDT + KL vatten från ett hushåll, max 5 personer.

Lågbyggd Trekammarbrunn, 4000 liter

4 m³ Trekammarbrunn i stålfiberbetong. Trekammarbrunnen är avsedd för BDT + KL vatten från två hushåll.