VC Block

VC-blocket finns i 3 olika storlekar och används med fördel till avdelning av lagringsyta och silo/planlager byggnation.
Då blocken är flyttbara, lämpar de sig till både permanenta och tillfälliga lösningar.

LÄNGDBREDDHÖJDVIKT
600 mm600 mm600 mm520 kg
1200 mm600 mm600 mm1050 kg
1800 mm600 mm600 mm1550 kg