VC Block

VC-blocket finns i 3 olika storlekar och används med fördel till avdelning av lagringsyta och silo/planlager byggnation.
Då blocken är flyttbara, lämpar de sig till både permanenta och tillfälliga lösningar.